Osmanlıca öğrenmek, anlamakta zorlandığımız Risalelerin anlaşılmasında nasıl bir etki yapar?


Risale-i Nurlar Osmanlıca bir tefsir olmasından dolayı Osmanlıca’yı talim etmek elbette Risale-i Nurları anlamakta önemli bir adım olur. En azından yabancı kelimeleri çok anlamıyorum bahanesi ortadan kalkar.

Malum olduğu üzere, bugünkü kuşağın en büyük sorunu Risale-i Nur'daki Osmanlıca kelimeleri anlayamamaktır. Bu kuşağın kelime haznesi çok kısır ve zayıf olduğu için Risale-i Nurların içindeki bir çok kelime ve terimleri kavramakta zorlanıyorlar. Bu kelime ve terimleri anlamakta sadece dil çalışması yeterli olmaz, bunun yanında ders ve sohbetlerde terimlere vakıf kardeş ya da ağabeylerden de istifade etmek gerekir.

Özet olarak, Risale-i Nurları anlamak yolunda her sebebe başvurmak güzel olur.