"Ya mizacın inhirafından, kuvve-i hayaliye şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor..." Buradaki hastalıktan kasıt ne olabilir?


"Ya mizacın inhirafından, kuvve-i hayaliye şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor yahut gündüz veya daha evvel, hattâ bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müheyyiç hâdisâtı, hayal tahattur eder, tâdil ve tasvir eder, başka bir şekil verir."(1)

Üstad Hazretlerinin ifade ettiği gibi, rüyaların kapısı hayallere yoğun bir şekilde açıktır. Rüyaları doğru te’vil ve tâbir için, hayallerden arındıracak bir hakikat ilmine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde yapılan tâbirler hayalleri beslemekten öteye geçmeyecektir.

Üstad Hazretleri rüyayı üç kısma ayırmıştır. Bunlardan ikisi Kur’ân’ın “edğâsü ahlâm” diye tabir ettiği karmaşık sözlerden ibarettir. Bunlar tâbire değmezler ve mânası varsa da ehemmiyeti yoktur.

Buradaki "hastalık" ifadesi kişinin mizaç bozuklukları, psikolojik rahatsızlıkları, zafiyetleri ve hassasiyetleri şeklinde anlaşılabilir. Bazı insanlarda endişe ve evham hastalığı olabiliyor. Hayal de bunların tesirinde kalarak tasvirat yapabilir. Takıntılı bir insan, hayatını ona göre tanzim edebiliyor.

(1) bk. Mektûbât, Yirmi Sekizinci Mektup.