Allah bu kainatı isimlerinin tecellilerini temaşa etmek için yarattı. Mümit (mevti veren) isminin tecellisi cennette nasıl olacaktır?


Önce şunu ifade edelim: Cennette tecelli edecek nice isimler bu dünyada tecelli etmedikleri gibi, dünyada tecelli eden birçok isim de cennette tecelli etmeyebilir.

Mesela, çekirdekleri, yumurtaları, tohumları açarak onlardan ağaçları, kuşları, hububatı çıkaran Falikü’l-Habbi venneva ismi cennette tecelli etmeyecektir. Çünkü o alemde tedricen, yani kademeli olarak büyüme söz konusu değildir. İstenen her şey bir anda vücuda gelecektir.

Cenab-ı Hak zamandan münezzeh olduğu için, bazı isimlerinin bir kez, bir mekanda ve bir alemde tecelli etmesi kâfidir. O ismin defalarca tecelli etmesi gerekmez.

Mesela, Malikiyevmiddin ismi sadece bir kez tecelli edecektir. Mahşer meydanında tecelli edecek bu isim önceki zamanlarda tecelli etmediği gibi, mahşerden sonra da tecelli etmeyecektir.

Mümit ismine gelince, bu konuda iki ayrı görüş vardır. Birisine göre cennette ölüm yoktur ve bu isim o alemde tecelli etmez. Diğer görüşe göre ise, ehl-i cennet de bir an için ölecek ve hemen dirileceklerdir; şu var ki bunun farkına bile varmayacaklardır. Bu görüşe göre Mümit ismi cennette de tecelliye devam edecektir.

Gaybı ancak Allah bilir.