"Silsile-i nübüvvet ve diyanet" ile "Silsile-i felsefe ve hikmet" acaba bidayette beraberler miydi? Nihayette de ittifakları mümkün olacak mıdır?


Hz. Âdem aleyhisselâm ilk insan ve ilk peygamber olduğuna göre, başlangıçta silsile-i felsefe zaten söz konusu değildir.

Habil ve Kabil ile başlayan iman ve küfür, tevhid ve şirk mücadelesinin mensupları, kıyamete kadar ayrı birer nehir gibi akıp gideceklerdir.