"Kuvve-i dâfia dalında âdil hâkimleri, melek gibi melikler meyvesini veren…" İzah eder misiniz?


“Kuvve-i dafia” zararları defetme kuvvesidir. Her insan bu kuvve sayesinde zararlardan korunmaya çalışır. Ancak, bu vazife öncelikle idarecilere düşmektedir. Âdil hâkimlerin, haksızlıkları ortadan kaldırmalarıyla ve dirayetli meliklerin de haksızlıklara fırsat vermemeleriyle bu kuvve bütün insanlara faydalı şekilde kullanılmış olur.