"Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek..." İzah eder misiniz, bana göre tefekkür daha mühim geliyor?


Sonsuz azamet ve kibriya sahibi olan Allah’ı insanla muhatap eden şefkattir.

Kainatın var edilmesinin en önemli gerekçesi yine şefkattir.

Peygamber Efendimizi (asm) alemlere rahmet olarak gönderen yine şefkattir.

Kur’an'da 114 defa nazil olan besmelenin üç isminden ikisi, yani Rahman ve Rahim yine şefkatle ilgilidir.

Kainatta ve canlılar arasında en parlak en önemli ve en göze çarpan ve tefekküre konu olan yine şefkattir.

Varlıkları sonsuz hayata taşıyıp sonsuz bir şekilde yaşamasını sağlayacak olan en önemli faktör, yine Allah’ın "gazabımı geçti" dediği şefkatidir.

Diğerkâmlılığı kuvvetlendirip bencilliği bertaraf eden yine şefkattir.

Anne ve babayı evladının etrafında pervane ve hizmetçi yapan yine şefkat esasıdır vs...

Bu yüzden şefkatin tefekkürden daha önemli olması ve daha önce gelmesi gayet manidardır. Ayrıca tefekkür edilen tefekkürden önce gelir; şefkat tefekkür edilen tefekkürün kendisi ise ondan sonra gelir.