"Doğrudan doğruya, herkes, kendi Hâlıkı ve Mâbudu ve Rabbi ve Seyyidi ve Mâliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar." ifadesinde ne demek isteniyor?


İnsanlar, dünyada imtihan gereği, doğrudan doğruya Yaratıcılarını göremiyorlar. Sebepler perdesinin arkasında bir zatın varlığını aklımız ile bulsak da kafa gözlerimiz ile görmüyoruz. Ancak ahirette gittiğimizde her kes doğrudan doğruya Allah'ın zatını olduğu gibi görecek ve tanıyacaktır. Orada sebepler perdesi olmayacaktır.

Ahirette Allah, hem kendini ve hem de varlığı nasıl yarattığını kullarına doğrudan doğruya gösterecektir.