"Ve hüve hayyun la yemut" وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ ne demektir, açıklar mısınız?


Bu kelime, Allah’ın ezeli ve ebedi bir hayat sahibi olup, ölümle gelen zeval ve fenadan münezzeh olduğunu ifade ediyor. Yani Allah, ezeli ve ebedi hayat sahibidir, ölümden ve fenadan münezzeh ve mukaddestir.

Üstat bu konuyu Yirminci Mektup, İkinci Makam Sekizinci Kelime'de şöyle izah ediyor:

"Yani, hayatı daimîdir, ezelî ve ebedîdir. Mevt ve fenâ, adem ve zeval Ona ârız olamaz. Çünkü hayat, Ona zâtîdir. Zâtî olan, zâil olamaz. Evet, ezelî olan, elbette ebedîdir. Kadîm olan, elbette bâkidir. Vâcibü'l-Vücud olan, elbette sermedîdir."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, Sekizinci Kelime.