"Toprak ayinesi, çiçeklerinin renkleriyle, şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir." cümlesinin akabindeki "Kulun Rabbine en yakın olduğu an, onun secde halidir." hadisi ile irtibatı nasıl kurulabilir?


"Fakat toprak ayinesi, çiçeklerinin renkleriyle, şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ olan Hadîs-i Şerif, bu sırra işareten şehadet eder. Öyleyse, arkadaş, topraktan ve toprağa inkılâp etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme!"(1)

Toprak bütün hayatların (bitki, hayvan ve insan) çıktığı ana kaynak, bütün İlahi yaratmaların odaklandığı ve yoğunlaştığı bir platform gibidir. Dünya kainatın kalbi olduğu gibi, toprak unsuru da dünyanın kalbi gibidir. Toprak, Hayy-u Kayyum olan Allah’ın canlılara verdiği rızkın bir çeşit kudret elidir. Topraktan o kadar çok ve çeşitli rızık yetişir ki, insanı hayretler içinde bırakır.

Toprağın bu denli İlahi isimlere ayna ve sahne olması, aynı zamanda toprağa kapanılarak yapılan secdenin de ibadetlerin en değerlisi en kıymetlisi ve en sevaplısı yapmaktadır.

"Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki andır. O halde secdede Allah'a çokca dua edin."(2)

Yani secde ile toprak arasında özel bir bağ bulunuyor. Toprak ilahi isimlerin en çok ve parlak tecelli ettiği saha olurken, toprağa kapanılarak yapılan secde de en değerli an ve ibadet olmaktadır.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şule.
(2) bk. Müslim, Salât 215; Ebû Dâvûd, Salât 148; Nesâî, Tatbîk 78.