Zerrenin harekât ve vazifesinden bahsederken; harekât ve vazife ayrı ayrı şeyler midir?


Zerrenin harekâtı, bir yerden bir yere hareketi veya yer değiştirmesi (öteleme, titreşim ve dönme) anlamındadır. Eğer hareket anlamlı, maksatlı, kasıtlı ve hikmetli olursa, hareket eden şey vazife yapıyor, istihdam ediliyor demektir. 

Burada da zerrenin hareketli olduğu, ama bu hareketin başıboş olmadığı sonsuz vazifeler içerdiği ilan edilmektedir.