"Zeminin tarlasındaki nebatata nezaretleri, onların tesbihat-ı maneviyelerini melek lisanıyla temsil etmek." Bitkilerin manevi tesbihatları nasıl oluyor?


Bitkilerde akıl ve şuur olmadığından, onların hâl diliyle yaptığı tesbih ve zikirleri onlara nezaret eden melekler temsil ediyorlar.

Nasıl ki bir saat, kendinden habersiz olarak insanlara vakti bildirir. Aynı şekilde, camid ve şuursuz varlıkların tesbih ve tahmidleri de meleklerce temsil edilir.