Bir Dava Adamının Notlarındaki "Bir yerde devamlı kalmak gaflet verir." Cümlesi, dershanede kalan vakıf için de geçerli mi?


Bir yerde devamlı kalmak gaflet verir." ilkesi, herkes için geçerli olan bir kaidedir; vakıflar bundan müstesna değildir. Bir anlık gevşeklik, atalet ve durağanlık insanı gaflete sokar. Bu yüzden insan, hayatında sürekli aksiyon ve mücadele içinde olmak zorundadır.

Terakki, basitten mükemmele giden bir yolculuktur. Gitmek ise hareketlilik ve aksiyon ile mümkündür. Yerinde duran birisi yol katedemez, terakki içine giremez. Terakki etmeyen birisi de geriye gitmek zorundadır. Geriye gitmek ise gaflet içine düşmek anlamına gelir.

Üstadımız; Münazarat eserinde "Hayat bir hareket ve faaliyettir, şevk ise matiyyesidir." ve aynı yerde "Umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat..."(1) der. Bu ifadelerinden alınacak çok derslerden, konumuzla alakalı olacak bir iki konuya temas edilse iyi olur:

 Hayat-ı maddiye ve maneviye, faaliyet ve hareket üzerine kurgulanmıştır. Ayrıca rahata olan düşkünlük insanı her zaman rezalete ve sıkıntıya maruz bırakır. Dolayısıyla bir yerde fazla kalmak, orada oturmak ve bir şey yapmamak veya beklenenden çok az yapmak neticesini veriyorsa elbette gaflettir. Yoksa bir vakıf kardeşimiz bir medresenin hakkını veriyorsa, rahata düşkün değilse, etraftan gelenlerle ilgileniyorsa, etrafa hizmetle ilgili organizeler tertip ediyorsa ve her zaman ya okuma ya da bir hizmet işi ile ilgileniyorsa, bunda gaflet diğer oturanlar kadar olmaz, belki de bazılarına hiç bulaşmaz. 

Bu yüzden Allah hayatın içine sürekli bir hareketlilik, aksiyon, mücadele ve çarpışma veriyor. Kapalı göller, içeriden dışarıya dışarıdan da içeriye akamadığı için dibi tortu bağlayıp zamanla bataklığa dönüşür. Bu kural manevi alemde de caridir. İnsan manevi feyizlerini sürekli dışarı verecek, dışarından da sürekli feyiz almaya müsait olacak. Bu da çok gezmek çok hareketli olmakla mümkündür.

“Seyahat edin, sıhhat bulun.”(2)

 hadisi de bu inceliğe işaret ediyor.

İnsan ruhu, kâinatta geçerli olan hareket kanununa tabi olarak hareket etmekle istirahat eder, mutlu olur. Çalışan kimselerin, tembellik döşeğinde yatanlardan daha mutlu olmalarının hikmeti de budur.

Ayrıca, her yenilikte bir lezzet vardır. Seyahatte de yeni mekânlar, yeni havalar, yeni arkadaşlar, yeni meşgaleler olur. Bu çok yönlü yeniliklerden dolayı da ruhta bir ferahlık oluşur, bu da sağlığa yardım eder...

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat.
(2) bk. Ahmet b. Hanbel, 3/280; Aclunî, 1/445.