Ders yapma ve meşveret ekibinde olmayı ısrarla isteyen, lahika okuma görevini küçümseyen kardeşe nasıl davranmak icab eder? Küsmemesi için katlanmak mı, hizmetin selametini düşünmek mi lazım?


Bu konuda izah etmemiz gereken birbiriyle hem irtibatlı hem de bağımsız birkaç konu vardır. Şöyle ki:

1. Ders Yapma Hususu 

Ders kürsüsü ahkam-ı İlahiyenin tebliğ makamı olduğu için, çok dikkatli olmak lazımdır. Buraya, sadece ders okumak ve sevap kazanmak değil, aynı şekilde insanların akıl ve kalplerini doyurmak, nefis ve şeytanın telkinatlarına perde ve sed olmak için çıkılmalı ve Allah'a iltica edip her türlü beşeri ve nefsi arızalardan bizi temizlemesi için çok ciddi yalvarmalıyız. Aşırı şakalar yapmamaya, asık suratlı olmamaya, galiz ve argo ifadeler kullanmamaya dikkat edilmelidir.

Ders yaparken izah etme hususunda çok ısrarcı olmamak lazımdır. Bazen düz okumak daha hikmetli iken, bazen kelime anlamı verilse yetebilir. Bazen de konuyu dağıtmamak şartıyla ve sırf o cümlenin vermek istediği mesajı aktarmak ve dinleyenlerin istifade etmesini temin etmek hikmetiyle izahat verilebilir. Bunları bazen hikmetli bir ağabeyimiz belirleyebilirken, bazen de dinleyen ve ehil olan kardeşlerin ve ağabeylerin meşveretlerinde belirlenebilir. Ders yapanların da buna riayet etmesi şarttır.(1)

2. Lahikalar Tali Konular mıdır? 

Lahika dersleri "hakaik" dediğimiz iman ve İslam esasları derecesinde olmamakla beraber, hizmetimizi tekmil ve hizmet düsturlarını belirlemesi noktasında kıymetçe geçebilir. Üstadımızın nadide talebelerinde Bayram Yüksel Ağabeyin tabiriyle "iman hakikatleri" tren gibi ise, Lahikalardaki hizmet düsturları ise raylar gibidir, her ne kadar tren daha kıymetli ise de raylar olmazsa trenin varlığı bir şey ifade etmez. O'nun için bu derslerin okunması küçümsenmemelidir.(2)

3. Böyle Kardeşleri Muhafaza Etmenin Yolu 

Asıl hüner kardeşini fena gördüğü vakit ondan ayrılmak değil, daha fazla şefkat ve uhuvvetini kuvvetlendirip kardeşi muhafaza etmek, ehl-i hamiyetin şe'nidir. Evet, bütün kardeşlerin özellikle problemli kardeşlerin muhafazasına çalışmak hamiyet ehli insanların tavrıdır. Fakat birisinin hataları sadece şahsını değil, umumu da ilgilendiriyorsa, onun tavrının yanlış olduğunu yine hikmet ve şefkatle hatırlatmak lazım. Bazen sevdiği ve kıymet verip takdir ettiği birisi vasıtasıyla bunun yaptığının yanlış olduğu, hikmetli bir yolla bildirmek lazımdır. Hainlik yapmadığı müddetçe buna yol bulmak şarttır.

Fakat bütün çabaların çare olmadığı görüldüğünde, bununla alakalı alınan meşveret kararının da kendisine iletilmesi gerekir. Çünkü "Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez." Bu son kararı da verirken vicdani ve kalbi noktada mutmain olmak ve nefis ile şeytanın müdahele etmesine mani olmak için hacet namazından sonra meşveret yapılmalıdır. Tâ yanlış bir karar vermeyelim.(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Ders okuyan kişilerde bulunması gereken vasıflar nelerdir?
(2) bk. Bediüzzaman Said Nursi neden lahikaları yazma ihtiyacı duymuştur?
(3) bk. Meşverete katılacak olan insanlar nasıl seçilmektedir, meşveret heyetinden çıkarılmak istenen biri ne yapmalı?