Zerre, mahiyeti itibariyle atom mudur, element midir veya bir partikül müdür veya mahiyetleri tamamen aynı olan maddenin parçalanamayacak olan en küçük yapı taşı mıdır? Bu muğlâklığı açabilir misiniz?


Zerrenin lügat mânâsı “küçük parçacık” demektir. Atom herhangi bir elementin "bölünemez en küçük parça"cığı mânâsında kullanılır. Zerre mahiyeti itibariyle kullanıldığı yere göre atom veya molekül mânâsında kullanılabilir. Suyun en küçük yapısı su molekülü H2O, havada oksijen (O2) ve azot (N2) iki atomlu molekül olarak bulunması ve bu moleküllerin büyüklüğü ile atomun büyüklüğü arasında fazla fark olmaması (nano metre mertebesinde) dikkate alındığında, zerre kelimesi molekül için de kullanılabilir. Zaten maksat, fizik veya kimya öğretmek değil, tevhid dersi vermek olduğundan, kullanılan yere göre bunlardan ikisi de anlaşılabilir. Hatta atomun çekirdeğindeki mükemmel işleyiş anlatıldığı zaman, en küçük parçacık olarak proton ve nötronları teşkil eden kuarklar bile zerre mânâsında kullanılsa yanlış olmaz.

Mesela, “Havanın her bir zerresi, her bir zîhayatın cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir” cümlesinde bitkiler için havadaki karbondioksit (CO2) molekülü, hayvanlar ve insanlar için havadaki oksijen molekülü (O2) kastedilmiş olabilir. Sesin karıştırılmadan nakledilmesi meselesinde oksijen (O2) veya azot (N2) molekülü kastedilmiştir.

Toprağın zerrelerinde ise, herhangi bir mineraldeki atom veya su molekülü kastedilebilir.