"Sultan-ı Ezelîye iman ile intisap eden ve amel-i salih ile itaat eden bir insan, şu misafirhane-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve hâkezâ kabirden sonraki bütün âlemlerin..." İzah eder misiniz?


"Sultan-ı Ezelîye iman ile intisap eden ve amel-i salih ile itaat eden bir insan, şu misafirhane-i dünya menzillerinden ve âlem-i berzah ve âlem-i mahşer dairelerinden ve hâkezâ kabirden sonraki bütün âlemlerin geniş hudutlarından berk ve burâk sür’atinde geçer, tâ saadet-i ebediyeyi bulur."(1)

Allah’a iman ile bağlanan ve O’nun emri dairesinde hareket eden bir insan; çok zorlu, tehlikeli, meşakkatli olan ebedî hayat yolculuğunun her safhasında rahat eder ve huzur içinde olur.

Allah’a iman etmeyerek O’nun emri dairesinde hareket etmeyen bir insan ise; o çok zorlu, tehlikeli, meşakkatli yolculuğun her safhasında daima azap çeker ve perişan olur.

Dünyada karşımıza çıkan görünür ve görünmez her türlü sıkıntıdan, kabir ve berzah dediğimiz o çetin menzillerden, mahşerde herkesi kendi derdine düşürten o dehşetli sıkıntılardan, sıratta meşakkatli yolculuktan kurtulup sonsuz saadet ve huzuru kazanmanın tek yolu, Allah’a iman etmek ve salih amellerle imanına kuvvet vermektir. Bu uzun, zorlu, meşakkatli ve dehşetli hayat yolculuğunu berk ve burak sür’atinde geçmek, ancak iman ve salih amellerle mümkündür.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.