Ruhların model ittihaz edilmeleri ve Cenab-ı Hakk'ın tecelliyat-ı icadiyesinin yenilenmesi ne demektir?


“Model” kelimesiyle bedenler elbiseye benzetilmiş, onlarda vazife yapan ruhlar da o elbiseleri giyen canlılara teşbih edilmiştir. Öyle de her bir hayvanın ve insanların her bir ferdi, bir modeldir. Bedenleri de o ruh modeline giydirilen elbiseler misalindedir. Aslanın yırtıcı ruhuyla bedenindeki pençeler buna güzel bir misaldir. 

İnsanın da akıl sahibi olmasıyla, ellerinin kalem tutacak şekilde yaratılması da ayrı bir misaldir. Bu, bütün ruhlar ve bedenler için geçerli olan bir İlahi takdir ve tanzimdir.

Bedenler bir binanın taşları gibi sabit olmayıp daima tazelenmektedir. İnsanın bir sene önceki bedeni bugünkünden tamamen başkadır. Bir alyuvarın 120 gün yaşadığı düşünülürse Allah’ın kan yaratma fiilinin aralıksız devam ettiğini ve alyuvarların daima yenilendiğini görürüz. Yine bir insanda her saniyede elli milyon hücrenin öldüğüne  ve bir o kadarın da yaratıldığına  baktığımızda “Cenab-ı Hakk'ın tecelliyat-ı icadiyesinin yenilenmesi”nin milyolarca misalini her saniye seyredebilir. Misaller artırılabilir.