Cümle açıklamaları, artık Risale-i Nur'a göre sıralanıyor.


Değerli Kardeşlerimiz; sitemiz gün geçtikçe içerik açısından zenginleşiyor elhamdülillah. Daha önce cümle açıklamalarımızı mümkün oldukça alt kategorilere ayırarak, araştırılan herhangi bir Risalenin soru-cevaplarını düzenli bir şekilde görmeyi sağlamıştık.

Yakın zamanda altyapısının hazırlanmasıyla birlikte başladığımız bir projemizi de arz etmek istiyoruz: Cümle açıklamalarını Risale-i Nur Külliyatında geçen sırasına göre dizmek...

Bu çalışma el ile tek tek kontrol edilerek yapıldığı ve binlerce soru-cevap olduğu için uzun bir süreci icab ediyor. Hem cümle açıklamalarında, hem de külliyatımızda listelettiğimiz sayfaya ait soru-cevaplarda, bu hizalamayı yapıyor, metne göre sıralamış oluyoruz. Örnek resimler:

Külliyat Metni

Külliyat Sayfamız

Cümle Açıklamaları

Son Durum

Sözler eserine "Bismillah" deyip başladık, şu ana kadar geldiğimiz noktada; Yirmi Dördüncü Söz tamamlandı.

Sözler devam ederken, bir taraftan ilk dönem eserleri de çalışılarak Muhakemat, Münazarat, Sünuhat, İşarat, Tuluat, Şuaat, Rumuz, Divan-ı Harb-i Örfi, Hutuvat-ı Sitte, Hutbe-i Şamiye, Nokta Risalesi, Nurun İlk Kapısı da külliyat sırasına göre sıralanıp, Âsâr-ı Bediiye, Gençlik Rehberi, Hanımlar Rehberi ile birlikte cevapların tamamı da gözden geçirilmiştir. Bu vesile ile tekrar/benzer içerikler de birleştirilmiş oluyor...

Devamı ve muvaffakiyet hususunda dualarınızı bekleriz.
Sorularla Risale Editörü