"Belki" ifâdesi hakkında bilgi verir misiniz?


Belki: بلكه Arapça بل (bel) ile Farsça كه (ki)'den oluşan bir edattır. Esas olarak iki vazifesi vardır:

1. Edat-ı ihtimal:

Örnek: "Ben ihtiyarım, belki on sene daha yaşamam ihtimali vardır."(1) 

2. Edat-ı intikal: Risale-i Nurlarda ekseriyet-i mutlaka bu manada kullanılmıştır. İki cümle arasındaki mana tabakası açısından daha (doğru, müsbet, menfi, vazıh, mufassal) vb. gibi intikallerde kullanılır. Örnekler:

a. Nur; el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz, belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır.(2) (Daha doğruya intikal)

b. "O ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hâsiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez."(3) (Daha menfiye intikal)

c. "Âyâ bu insan zanneder mi ki, başı boş kalacak? Hâşâ!.. Belki insan, ebede meb'ustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzeddir."(4) (Menfiden müsbete intikal)

d. "Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda îsal eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak, en yüksek semavattan Hâlık-ı Semavat'a daha yakın bir yoldur."(5) (Daha müsbete intikal)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Kısım.
(2) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.
(3) bk. age., On Üçüncü Nota.
(4) bk. age., On Beşinci Nota.
(5) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şule.