"Bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir." cümlesini nasıl anlamalı, amel ile fiil arasındaki fark nedir?


Amel ile fiil temelde aynı manaya gelmektedir. Burada dikkat çekilen nokta, amellerin suretlerinin yazılması, fiillerin de neticelerinin zaptedilmesi.

Meselâ, namaz kılan bir adamın bu ameli kaydedilir ve niyetine göre âhirette mükâfatlandırılır.

Fitne çıkarmak üzere yalan konuşmak da bir fiildir. Yalan söyleme fiili, sadece ağızdan çıktığı şekliyle kaydedilmiyor; ağızdan çıktıktan sonra, ne gibi neticeler doğurmuşsa, o neticeleri de kaydediliyor ve ahirette aleyhinde delil olacaktır.