"Her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir..." cümlesini izah eder misiniz?


Özet bir ifade ile bir cemaate mensup insanların birbirlerine dua etmelerini istemektedir. Bu istek bir benzetme ile ifade edilmektedir.

Nasıl ki, cepheden savaşan asker arkadaşımızın imdadına koşar, onu takviye ederiz. Aynen öyle de manevi bir cihad içinde olan ve manevi düşman olan şerir şeytanlara karşı mücadele eden kardeşlerimize de manevi takviye olan dualarımızı göndermemizi istemektedir. Devamında da kendisine de dua istemektedir.