"Şimdi yüz tabakalık fıtrî bir sarayın, en yukarı menzilinde bulunuyorum." Yüz tabakadan kasıt nedir, izah eder misiniz?


“Aziz kardeşim ve sevgili arkadaşım;

"Şimdi yüz tabakalık fıtrî bir sarayın, en yukarı menzilinde bulunuyorum. Sen de mânen burada hazır ol. Bir parça sohbet edip konuşacağız.”(1)

Üçüncü Mektub'da geçen "Bir gece, yüz tabakalık irtifada, bir katran ağacının başındaki yuvada, semânın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım."(2) ifadesinden de anlaşıldığı gibi, burası meşhur ve oldukça yüksek olan Çamdağı'nın en yüksek tepesi ve burada da Eğirdir gölüne nazar eden ve "Burayı Yıldız sarayına değişmem." dediği Katran ağacının tepesinde bulunması hasebiyle, çok yüksek bir yerde durduğunu ifade etmek sadedinde bu latif ifadeyi kullanmaktadır.   

Ayrıca “Yüz tabakalık fıtrî bir saray” tabiri insan ve insanın manevi mertebelerine işaret ediyor. "Yüz tabaka" ifadesi ise kesrete ve çokluğa kinayedir. İnsanın manevi terakkisinde bir sınır bir hudut bir son bulunmuyor. Bu terakki içinde peygamberden ta avam bir insana kadar herkes bulunuyor.

Burada Üstadımız talebesine "Yüksek bir tabakadan hitap edeceğim, sende hazır ol." diyerek, Risale-i Nur'un insanlar üzerindeki etkisini ve yeterliliğini başkasının gözünden görmek istiyor. Mektubun devamından da bunu anlıyoruz.

“İçlerinde cerh edilecek hakikatler var mı? Veyahut avâma izharı muzır şeyler bulunuyor mu?” Özellikle bu cümle maksada tam işaret ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, 215. Mektup.
(2) bk. Mektubat, Üçüncü Mektup.