“Nur’un birinci kâtibi”nden maksat nedir, bu ağabey hakkında da bilgi verir misiniz?


Asıl adı Tevfik Göksu’dur. 1889’da İstanbul’da dünyaya geldi. Subay olan babası Veli Bey ile birlikte Şam’da yirmi yıl kalmasından dolayı kendisine “Şamlı Hafız Tevfik” denilmiştir.  

"Oğlum, bu zata ileride hizmet edeceksin." 

Şamlı Hafız Tevfik Şam'da olduğu yıllarda Bediüzzaman Said Nursî'yi görmüş ve Emevîye Camiindeki hutbesini dinlemişti. Âlim ve ehl-i kalb bir zat olan babası, Bediüzzaman'ı göstererek: "Bak oğlum, bu zat meşhur bir zattır. Ona iyi bak, sen ileride bu zata hizmet edeceksin" demişti. 

Bilâhare Said Nursî, Barla Nahiyesi’ne nefyedildiği yıllarda Bediüzzaman Hazretlerine talebe ve kâtip olmuş; çok güzel hattıyla Risaleleri yazmış ve çoğaltmıştır. 1935 Eskişehir, 1943 Denizli hapislerinde yatmıştır. 

1965 yılında vefat eden Şamlı Tevfik'in kabri, Barla mezarlığındadır.