"Ayat-ı tekviniye" ne demektir?


Kur'an'ın her bir ayetine ayet-i teşrii denir. Varlıklar da birer ayettir. Zira ayet Allah'ın varlığına, birliğine ve isimlerine delil demektir.

İşte varlık ayetlerine de tekvini ayetler anlamında ayat-ı tekviniye denir. Tekvin kelimesi "kevn"den geliyor. Kevn ise, yaratılan varlık demektir.