"Sanat" ve "tezyin" kavramlarını, fark ve benzerliklerini bir örnek üzerinden izah eder misiniz?


Arapçada zeyn, süslemek anlamına gelmektedir ve bu kökten türeyen "tezyin"de süslemek, bezemek, donatmak anlamına geliyor. Tezyinat için bir yerin süslemesi, belirli bir yerin, bir abidenin, bir eşyanın daha da güzelleştirilmesi için uygulanan şekil, resim ve motiflerle değerlendirilmesi şeklinde tanımlama yapılabilmektedir.

Sanat, eser, yapıt, üretmek, yapmak anlamlarını taşır.

Bu iki kavramı bir örnek üzerinden tarif edecek olursak, bir ustanın çok büyük ve ihtişamlı bir ev inşa etmesi bir sanat ve bir eser olurken, bu evin estetik açıdan işlenmesi, süslenmesi, bezenmesi ise tezyinat oluyor.

Marangozun bir dolap yapması bir sanat bir eser iken, bu dolabın göze hoş görünmesi için desenlerle süsleme ve bezenme işi tezyinat oluyor. Dolap tezyin edilmezse basit, sade bir eser olarak kalır.

Tezyinat eser ve sanatların estetik olarak işlenmesidir. Eser ve sanat insanın ihtiyacını karşılarken tezyinat ise duygu ve beğenisini tatmin eder.

Mesela, meyveler ve sebzeler İlahi birer eser ve sanattırlar ve canlıların beslenebilmesi ve yaşayabilmesi için yaratılmışlar. Lakin bir elma bir armut bir üzüme baktığında estetik ve tezyinat açısından da mükemmel bir hoşluk ve beğeni içeriyorlar.

Allah "vücudunuzun demir ihtiyacını gidin tren raylarını kemirerek alın" da diyebilirdi; ama O sonsuz Rahim, Kerim ve Müzeyyin isimlerinin bir gereği olarak, insanın ihtiyaçlarını kaba yollarla değil estetik ve tezyin değeri olan eserlerle insana takdim ediyor.

Mesela, elma hem göze hoş hem dişe yumuşak hem damağa lezzet veriyor, hem midenin hazmı açısından kolay hem bedene besin değeri yüksek vesaire bütün bu özellikler eser ve sanattan öte estetik ve tezyin değeri olan özellikler.