Ruh bedenden ayrılarak bir yere nasıl gidebilir?


İnsan bedeni maddî olmasından dolayı, maddî kayıtlara mahkûmdur. Bir yere ulaşmak için yol kat’ etmesi gerekir, bir anda ancak bir iş ile meşgul olabilir; boyu, eni, ağırlığı olan bir varlık olduğu için, zaman ve mekân kaydı altında mahduttur...

Ruh bu maddî kayıtların hepsinden münezzehtir. Ruh, bir anda binlerce işi görebilir, aynı anda bedenin her yerinde hazır ve nâzır olabilir, zaman ve mekân kayıtlarının büyük bir kısmından azâdedir. Bedenimiz yere bağlı iken nazarımız semalarda dolaşabilir.

Allah, imtihan muktezası olarak ruh ile bedeni dünya hayatı müddetince beraber bulunduruyor. Ruh, bu imtihandan dolayı birçok fıtrî vasıflarını kullanamaz. Ama bazı büyük zatlar ve evliya, birtakım terbiyelerle nuraniyet kesbederler. Böylece beden, ruh hafifliğinde maddî kayıtlardan kurtularak ulvi âlemlerde gezebilir. Peygamber Efendimiz (asm)'in miracına bu gözle bakılabilir.

Avam insanlarda da bu durum, rüya âleminde gezip gelmekle kendini gösterir. O âlemleri gezerken beden ile irtibatı kesilmez. Zira ruh gibi nuranî varlıklarda zaman ve mekân kaydı yoktur. Bir anda birçok yerde bulunabilirler.