"Halbuki bu kâinat öyle bir tarzda yaratılmış ki, bir çekirdeği halk etmek için, bir ağacı halk edebilir bir kudret lâzımdır. Ve bir ağacı halk etmek için de kâinatı halk edebilir bir kudret gerektir." İzah eder misiniz?


"Halbuki bu kâinat öyle bir tarzda yaratılmış ki, bir çekirdeği halk etmek için, bir ağacı halk edebilir bir kudret lâzımdır. Ve bir ağacı halk etmek için de, kâinatı halk edebilir bir kudret gerektir. "(1)

Çekirdek, ağaç ve kainat üçü de mucizevi bir yaratılışa sahiptir. Üçü de ancak sonsuz bir kudretle yaratılabilecek bir sanatta ve inceliktedir. Üçünün üzerinde de Allah’ın taklit edilemez mührü, imzası ve sikkesi vardır.

Çekirdek ağacın küçültülmüş bir örneğidir. Yani ağacı küçültsen çekirdek, çekirdeği büyültsen ağaç olur. Zaten bütün bitkiler bu tarz çekirdek ve tohumlardan çıkmaktadırlar. Yani çekirdek ağacın bütün özelliklerini ve inceliklerini içinde barındıran bir genetik kodlamadır. Çekirdek ne ise ağaç da odur.

Büyük bir şeyi aynı ile küçük bir şey üzerine çizmek ya da incelterek kodlamak insan açısından daha zor daha karmaşık daha çetrefilli bir işlemdir. Yani çekirdeği icat etmek insan açısından hem ağaçtan hem de kainattan daha zor daha müşküldür.

Mesela, çekirdeğin içindeki programın hayata geçirilebilmesi için güneş, hava, toprak, su gibi büyük unsurların çekirdeğe sunulması iktiza ediyor. Yani güneş ve toprak olmadan çekirdek ağaç olamıyor. Bu durumda güneşi çekirdeğe sunacak kudretin güneş sistemine de hakim olması gerekiyor. Güneş sistemine sahip olmak için de bütün kainata hakim olmak gerekiyor. Zira kainatta her şey birbiri ile ilişkili ve bağlantılı olduğu için, kainat bir bütünlük içindedir.

Demek çekirdeğin sahibi kim ise kainatın ve içindekilerin sahibi de O olmak gerekiyor. Çekirdeği kim icat etmiş ise, çekirdeğin gelişip büyümesinde istihdam edilen unsurları da o icat etmiş demektir. Ağaç için de durum aynıdır.

Özetle, Allah (c.c) kainatta en küçük atomdan ta en büyük galaksilere varana kadar her şeyin üstüne kendi kudret mührünü vurmuştur; taklidi asla mümkün değildir. Bir çekirdeğin icadı için sonsuz ilim, irade ve kudret gerekirken, bütün kainatın icadı için de aynı ilim, irade ve kudret gerekiyor. 

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Üçüncü Nükte.