Ev Derslerinde Neler Okunmalıdır?


Ders okuma konusunda muhatapların seviyesi önemlidir. Ev dersi ile dersane dersi arasında pek fark yoktur.

Dersin konusunu seçerken, gündemle ilgili olan yerler varsa, onları tercih etmek daha doğru olur. Derslere gelenlerin eğitim seviyeleri ve meslekleri de dikkate alınmalıdr.

Ev dersinin yapıldığı yerde bulunan sosyal sıkıntılar varsa, onlarla ilgili yerleri okumak da doğru olabilir.