"İsrafilmisâl ubudiyyette ulvî bir makam sahibi bir acâibü’l-mahlûkat iken..." İsrafil aleyhisselamın ubudiyetinin misal olarak verilmesinin hususiyeti var mıdır, bilgi verir misiniz?


Her bir mahluka nezaret ve vekalet eden bir meleğin olduğu hadis ile sabittir. Mesela bir ağaca vekalet eden melek, ağacın her bir yaprak ve dallarının fıtri bir dil ile yaptığı tesbih ve takdisi kendi namına Allah’a takdim eder. Bu takdimi yapabilmesi için Allah o meleği ağaç suretinde ve formatında yaratmıştır.Yani melek, ağacın her bir yaprak ve dallarını temsil edecek fıtri bir ahvale sahiptir. Bu yüzden melekler, vekil ve nazır olduğu mahlukun şeklinde yaratılmışlardır.

İsrafil (as) ise bütün yeryüzündeki canlı ve hayatlı mahluklara nezaret ve vekalet eden umumi bir melek olmasından, bütün mahlukatı temsil edebilecek acayip bir fıtrata ve ahvale sahip olması gerekir. Nasıl küçük bir ağacın her bir yaprağı bir dil hükmünde olup ağaç yaprakları adedince ağza ve dillere sahip oluyor ve bu ağaca  nezaret eden meleğin de  dolayısı ile ağacın yaprağı adedince dilleri ve ağızları oluyor. Bir de bütün yeryüzüne nezaret eden İsrafil (as) ın nasıl bir heykeli, nasıl bir bedeni olduğunu düşünmek insana hayretli bir dehşet veriyor.

Bu misalin verilme gerekçesi ise insan, vahdet ve tevhit nazarı ile kainata bakar ise, her şeyin vazifeli ve tesbih ve takdis içinde olduğu anlaşılır. Şayet şirk ve  küfür nazarı ile aleme bakılır ise her şey cansız, ruhsuz, gayesiz ve manasız gibi görünüyor. İsrafil (as) gibi bir ibadet ve tesbih kahramanı nazarda sönüp gider. Ama iman her şeyin ibadet ve tesbih yönlerini gösterdiği gibi,  İsrafil (as) gibi bir ubudiyet kahramanı da nazarlarda parlattırır, hatta imanın kuvvetine göre insanların nazarlarını dehşet ve hayrete düşürtür.