Ehl-i inkar için ölüm nedir? Ehl-i inkar için yok olma var mıdır?


Yani üçüncü yolda gidenler cehennemde de her an yok olma ihtimali ile yaşayacaktır. Ama ahirete inanan ve yok olmayacağını düşünen ve ancak başka iman rükünlerinde sorunları olan kafirler ise, böyle bir endişe yaşamayacaklardır.

Mesela, Hristiyanlar ahirete iman ediyorlar, acnak  Efendimiz (asv)'ı kabul etmedikleri için, yine de kafir sayılırlar. Bunların diğer kafirlerden farklı bir azaba mazhar olacaklarını anlıyoruz. Yani Hristiyanlar ebedi yok olmaya inanmadıkları için, orada da böyle bir endişe yaşamayacaklardır. Dolayısı ile bunları ikinci yolda kabul edebiliriz.