Dua bir ubudiyettir, Allah rızası için yapılır. Yoksa, amaca ulaşmak için değil. O zaman biz birilerinden dua isterken de onun ibadet etmesini niyet ederek mi istemeliyiz?


İhtiyaçlar, duanın sadece bir sebebi ve vaktidir. Biz dua etmemiz gerektiğini bu sebep ve ihtiyaçlardan anlıyoruz. İhtiyaçlar, bir nevi dua etme vaktinin üzerinde levha ve sembol gibi duruyorlar. Biz bu levha ve sembolü gördüğümüz zaman duanın vaktinin geldiğini anlarız. Tıpkı akşam ezanı okunduğunda, akşam namazının vaktinin girdiğini anladığımız gibi.

Kendimiz için geçerli olan dua şartları, başkasından istediğimiz dua için de geçerlidir. Yani aynı ubudiyet manası başkasından istediğimiz duada da caridir.

Duanın kabul olma manasında ise, kabul bir emare, bir işarettir. Yani yapılan duanın Allah katında makbul ve geçerli olduğunun adıdır. Ama kabulün kıstasları değişiktir. Bazen duaya cevap anında verilir, bazen gecikmeli verilir, bazen de ahirette verilir, ama mutlaka cevap verilir. Allah’ın duaya cevap vermesi kabul olmanın en bariz ve zahir alametidir.

Biz bazen bu alametleri peşinen dünyada göremediğimiz için, kabul olmadı zannına kaplıyoruz. Halbuki peşinen cevap vermek, kabulün mutlak şartı değildir. Şartlarından sadece bir tanesidir. Kabul olmak da olmamak da caiz ve cari bir hakikattir.