"Mirza Bediüzzamana" ifadesinin geçtiği mektup sizde mevcut mu acaba?


İmam-ı Rabbani Hazretlerinin söz konusu mektubunun tamamını aşağıya alıyoruz:

(I. CİLT, 75. MEKTUP)

Konu: Yaratıkların en üstününe (s.a.v) uymaya teşvik,

"Bu uyuşun, ilk olarak inançları düzeltmek, ikinci olarak da öğ­renilmesi gereken zaruri fıkıh hükümlerini öğrenmekle mümkün olabileceği ve buna ait meseleler hakkındadır."

"Bu mektup; Mirza Bediuzzaman'a yazılmıştır."

"Allahü Teala sizlere afiyet ve selamet versin."

"Bil ki, İki cihan saadetine ulaşmak, Peygamberlerin Efendisine (s.a.v) tabi olmaya bağlıdır. Dua ve selamlar, onun ve yakınlarının üzeri­ne olsun. Ona tabi olma, ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri usûl üzere olmalıdır. Allah, onların çalışmalarını kabul buyursun. Bu da, evvela bu büyük insanların görüşleri doğrultusunda inançları düzeltmek, ikinci ola­rak da, helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mubah ve karışık şeyle­ri öğrenmekle olur. Daha sonra, bilinen bu şeylerle amel edilmelidir."

"Bu iki inanç ve amel kanatları elde edildikten sonra, eğer ebedi me-sud olması için ezeli yardım varsa., mukaddes aleme doğru uçmak nasip olur. Bu iki kanat takılmadan uçuş mümkün değildir. Dökülen ağaç kabu­ğu gibi, yerlerde sürünür."

"Bu alçak dünyanın yaptıkları gizli değil ki, ulaşılmaya, elde edil­meye layık olsun, peşinden koşulmaya değsin. Öyleyse, üstün gayretli olup kıymetli şeyleri aramak gereklidir. İnsanoğlu, Allahü Tealanın her şeyi bir sebebe bağladığını bildiğine göre, ona kavuşturan sebebi yine on­dan istemelidir."

Mısra;  İşte iş bu, gerisi boş.

"Güzel bir iltifatla yardım istediğinize göre, size müjdeler olsun. Sağlam ve kazanmış olarak dönersiniz. Yalnız bir şartla; o da, kalbi yal­nız bir yere bağlamak, bir yere yönelmektir. Çünkü bağlanılan, dönülen yön, başka başka olursa, salik kendini tefrikaya, ayrılığa atmış olur."

«Bir yerde duran, her yerde durmuş olur ama, her yerde duran hiç­bir yerde durmuş olmaz» sözü, meşhur bir sözdür. Allahü Teala bizi ve sizleri, Muhammedi şeriatın yolunda devamlı kılsın. Onun sahibine du­alar, selamlar ve saygılar olsun."

"Hakka tabi olan ve Hazreti Muhammed'in izinde bulunanlara se­lamlar... Onun ve yakınlarının üzerine dualar ve saygılar..."(1)

(1) bk. Mektubat-ı İmam-ı Rabbanî, Merve Yayınları, I. Cilt, 75. Mektup.