Ruhun "İrade-i İlâhiye cilvesi olan evâmir-i tekvîniye" olması ne demektir, izah eder misiniz?


“Evamir-i tekviniye”, yaratılış kanunları demektir.

Kâinatta devamlı bir şekilde cereyan eden ne kadar kanun, kaide, âdet, sünnet varsa hepsinin dayandığı nokta İlahî iradedir.

Suyun kaldırma kuvveti, yerin çekim kanunu, itme ve çekme kuvveti, suyun donması ve erimesi gibi hâdiselerin hepsi birer tekvinî emirdirler.

Sanki, İlahî irade suya “Kaldır!” emrini veriyor, su da cisimleri kaldırıyor. Yere "Cisimleri çek!.." diye emrediyor, yer de cisimleri çekiyor. Vakti geldiğinde bulutlara "Toplanın!.." diye emrediyor, bulutlar toplanıyor.

Misalleri çoğaltmak mümkündür. Kâinatta buna benzer milyarlarca emir ve kanunlar bulunmaktadır ve bunların tümüne evamir-i tekviniye denilmektedir.

Geminin deniz üzerinde yüzmesini, ilahî irade ve kudretin suya kaldırma emrini ve gücünü vermesine borçluyuz. Şayet Allah iradesini ve kudretini denizden bir an çekse, bütün gemiler ve cisimler batar.

Cisimleri ayakta tutan canlıların ruhları da aynı şekilde birer tekvinî emirdir. İnsanın ruhu doğrudan İlahî irade ve emir ile ayakta durmaktadır. Ruhun herhangi bir maddî nokta-i istinadı söz konusu değildir.

Ruh da aynen suyun kaldırma kanunu gibi İlahî bir kanundur. Yalnız Allah diğer kanunlardan farklı olarak insan ruhuna haricî bir vücud verilmiş, şuur ve hayat bahşedilerek diğer kanunlardan üstün kılınmıştır.

Netice olarak; kâinattaki bütün kanunlar, -buna ruh da dâhil- hepsi İlahî iradenin cilveleri ve tecellileridirler.