"Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz." cümlesindeki "hak" kelimesinden kasıt nedir?


Buradaki "hak"tan maksat, İslam ve Ehl-i sünnet üzere olmak anlamındadır. Yani hareket ve davamızı, sırat-i müstakim olan İslam üzerine bina etmemiz gerekir, o zaman, Allah’ın kudret ve yardımı bizimle beraber olur. Allah, batıldan ve bidatlardan razı olmadığı için, ehli küfür ve bidatın arkasında durmaz ve onlara yardım etmez.

"Hak"ın muhtemel diğer bir manası ise; kainatta cari olan "sünnetullah" denilen kanunlara riayet etmektir. Yani, Allah’ın hem kelamdan gelen, hem de kudretten gelen şeriatına riayet etmedikçe, başarıya ulaşamazsınız, demektir. Kainatta konulmuş olan prensiplere uymayan, ne kadar ihlaslı da olsa muvaffak olamaz.