Şefkat tokatlarında Şamlı Hafız Tevfik abinin yazdığı "tasannu, temelluk, tezellül zulmetleri" nelerdir, açıklar mısınız?


Tasannu: Yapmacık hareketler, suni davranışlar, farklı görünmek gibi anlamlara gelir.

Temelluk: Dalkavukluk, yalakalık gibi anlamlara gelmektedir.

Tezellül: Zillet göstermek anlamında kullanılmıştır.

Yukarıdaki üç davranış da, farklı görünmek, gerçek yüzünü saklamak ve iki yüzlü olmak gibi anlamlara gelmektedir. Bu ise kişinin şahsiyetini kirleten ve zillete sebep olan veya zilleti netice veren hallerdir.

Elbette ki, bu hali takınmanın bir takım nedenleri vardır. Korku ve menfaat bunlardan bazılarıdır. Ehli imana yakışan davranışlar değildir. Tevazü ile zillet sureten bir birine benzerler. Müminde bulunan tevazüyü zillet ile karıştırmamak lazımdır. Mümin tedbir ve emniyet insanıdır; ya hak konuşur veya susmayı tercih eder, iki yüzlü olmaz. Mümin hizmetin maslahatını esas alır.