Eşim basit şeylere önem vermekte ve huzursuzluğa sebeb olmaktadır. Daha önemli şeyler olduğunu, bunların önemsiz şeyler olduğunu nasıl anlatabilirim? Risaleler ışığında bir cevap verir misiniz?


Aile konuları hassas konulardır. Taban tabana zıt ayrı iki fıtratın biribirini anlaması kolay değildir. Eşinizi anlamadığınız, “basit şeyler” tanımınızdan anlaşılmaktadır. Kime göre basit şeyler?.. Size göre. Ama eşinize göre basit değilse, artık ona basit şey diye bakılmaz, bakılmamalı...

Sizin için çocuk oyunları ve oyuncakları bir anlam ifade etmez ve basit şeylerdir. Peki bir de çocuklara sorun bakalım. Sizin için gerçek bir mersedes araba ne anlam ifade ediyorsa, çocuk için oyuncak bir araba aynı şeyi ifade eder. Hatta gerçek arabanıza değişmez. Ama siz bunu çocuğa anlatamazsınız; anlatmaya çalışırsanız her şey alt üst edersiniz.

Meşru olduktan sonra, eşinizin (size göre) basit şeylerle ilgilenmesini engelleyemezsiniz. Tavsiye edebilirsiniz, ama baskı kuramazsınız. Nasihatiniz tesir etmiyorsa niye zorluyorsunuz, hakkınız var mıdır acaba? Tek doğru sizin midir? Aile huzuru birbirimizi anlamaktan geçer. "Benim alanım gerekli, seninki gereksizdir" gibi yaklaşımlar tamamen süpjektiftir. Sizin aleminiz çok ulvi şeylerle dolu olabilir. Ama herkesi kendiniz gibi yapmaya zorlayamazsınız; zorlarsanız bu nasıl ulvilik olabilir.

Bir diğer husus ise şudur: İşin kendisine değil, neticesine bakmalısınız. Aile huzurunuzu bozan bir şey basit değildir; önemsemek durumundasınız. Bazı şeyler bizzat güzel değildir, ama netice itibarı ile güzeldir. Hayvan gübresi basit bir şeydir, ama çiçekler güzelliğini ona borçlular.

Bediüzzamanın ağzından bir cevap verelim:

"... yüzer âyât ve ehâdis-i Nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp, bütün hissiyatınızla, ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz, yani, ihtilâfa düşmeyiniz. 'Böyle küçük meseleler için kıymettar vaktimi sarf etmektense, o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymettar şeylere sarf edeceğim.' deyip çekilerek ittifakı zayıflaştırmayınız."

"Madem liveçhillâhtır, o işin küçüğüne, büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. İhlâs ve rıza-yı İlâhî yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-yı İlâhîdir ve mayası ihlâstır; o küçük değildir, büyüktür."(1)

"Böyle küçük şeyler için..." ifadesi, eşler arası ilişkiler için de geçerlidir.

Eşinizin mutlu olması için onunla sohbet etmek veya basit dediğiniz bir şeyi onunla paylaşmak, aile huzuruna ve Allah’ın rızasına neden olacaksa, bu basit değildir.

Hem sonra birinizin diğerini anlaması gerekiyorsa, sizin eşinizi anlamanız lazım. Çünkü siz ulvi şeylerle meşgulsunuz, ulvi bir ruhunuz var...

Ebedi saadetler temennisiyle...

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.