BEKA


Devamlı ve kalıcı olma.

Geçici olmama (Fenanın zıddı.)