"O canavarlar zannolunan şeyler ise, âlemin hadisatı ve acib mahlukatıdır." Burada geçen, "acib mahlukat" ifadesini nasıl anlamalıyız?


Acib mahlakat, burada, Allah’ın insanı hayrette bırakan bedi’ ve garip varlıklarını ifade ediyor. Kâinattaki her bir mahluk ve yaratılmış her varlık, Allah’ın hayret verici acaib bir mahlukudur.

Acib kelimesi; insanı büyüleyen ve hayrette bırakan fevkalade sanatlı ve hikmetli varlıkların, onun üzerinde bıraktığı tesiri ifade etmek için kullanılmıştır.

Mahlukata küfür nazarı ile bakıldığında, o sahipsiz vehmolunan varlıklar insana dehşet ve korku veren canavarlar suretinde görünürler.