Risale-i Nur'da Âl-i İmran suresinin 120 . ayeti var mı? Varsa, bu ayeti tek başına mı kabul etmeliyiz?


"Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları tasalandırır. Bir fenalığın gelmesine ise, âdeta bayılırlar. Şayet siz sabreder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah, elbette onların yaptıklarını ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır."(Al-i İmran, 3/120)

Risale-i Nur klasik bir tefsir gibi Kur'an’ı baştan sona kadar tefsir etmediği için, çok ayetlerin tefsirleri Risale-i Nur'da yoktur. Bu sebepten dolayı bu ayetle ilgili Risale-i Nur'da doğrudan bir izah ve tefsir geçmiyor.

Ayetleri ibret ve nasihat için okumak tesirli ve güzeldir. Lakin bir hüküm ve fetva gerektiren ayette, müfessirlerin görüşüne baş vurmak gerekir. Yoksa kısır ve basit bir mealden fetva ve hüküm vermek hem ilmi açıdan, hem de usul açısından sakıncalıdır.

Bu ayette kafirlerin müminlere bakışı tasvir ediliyor. Müminlere de ihtar ve ikaz da bulunuluyor. "Şayet siz iman ve tevekkülde sağlam olursanız Allah size kafirlerin şerlerine ve tuzaklarına karşı yardımcı olur." mesajı veriliyor.

Risale-i Nurlar, iman ve tevekkül husussunda en sağlam bir kaynaktır.