"... bulut da kendi fabrikalarında lâzım gelen ameliyatı yaptıktan sonra buz, kar, yağmur şeklinde iade ediyor." Burada yağmurun tarifinde geçen ameliyat ifadesi ne anlamda kullanılmıştır?


Burada ameliyat ifadesi; edebi ve bilimsel bir tabirdir. Yani orada bir takım kimyevi ve fenni işlemler, kimyasal reaksiyonlar geçiriyor, anlamındadır.

Bugün fen ilimlerinin bilimsel olarak ortaya koyduğu formülleri Üstat, ameliyat tabiri ile ifade etmiştir. Tabir tamamı ile geneldir, bir ifade şeklidir, bunun  haricinde ve arkasında bilimsel bir veri aramak yanlış olur. Nihayetinde, Risale-i Nur Kur’an tefsiridir, bilimsel ve fenni bir kitap değildir.