Üstad Hazretleri "Dünyanın, Cenâb-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler.” hadisi şerifini çok güzel açıklıyor, anlamadığım şu ki, sonunda kimlere dinsiz diyor?


Burada mesele, hadisin doğru anlaşılıp anlaşılmama meselesi değildir. Asıl mesele, bu gibi hadislerin manası açık olmadığından, art niyetli dinsizlerin bu ve bunun benzeri hadisleri kullanarak, İslam ve Kur'an'a hücum etmeleridir.

Üstad bu hadisleri tevil ederek, hem samimi Müslümanlara istikametli bir ders veriyor, hem de dinsizlerin itiraz ve inkarlarına kati ve mukni bir cevap veriyor. Dinsizler, avam Müslümanlara; "Bakın sizin Peygamberiniz -haşa- ne kadar muvazenesiz ve mübalağalı sözler ediyor." diye saf gönülleri bulandırmaya çalışıyorlar.

Üstad'ın "mülhid" diye işaret ettiği, bu tip münafık zındıklardır. Günümüzde de bu tip insanlarla karşılaşmak mümkündür. Ama Üstad bu hadislerin hakiki manasını izhar ederek, bu dinsizlerin planını akim bırakıyor.