Altıncı Söz'de, "Emanete hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymettar aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin,.." deniyor. Buradaki nefis kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?


Burada kullanılan "nefis" kavramı, bildiğimiz kötü nefis değildir. Arapça'da "nefis" birçok anlamda kullanılır. İnsanın kendisini tanımlarken, nefis ifadesi kullanılır. Yani, insanı meydana getiren maddi ve manevi her şeye "nefis" denir. "Kişi" anlamında kullanılır.

Dolayısı ile nefis ifadesi burada şu anlamda kullanılmıştır: Allah'ın sana verdiği maddi ve manevi her cihazı yanlış yerde kullanarak kendine zulmettin demektir. "Nefis" yerine "kendi" ifadesin koyabiliriz.