Abdülmecid Ağabey'in şefkat tokadındaki, "hudut"tan maksat nedir, Van'da hizmet edilmesine neden sıcak bakmıyor?


"İKİNCİSİ:  Öz kardeşim ve en birinci ve yüksek ve fedakâr bir talebem olan Abdülmecid'in Van'da güzel bir evi vardı. İdaresi yerinde, hem muallim idi. Hizmet-i Kur'âniyenin daha revaçlı bir yeri olan hududa gitmekliğim için arzumun hilâfına olarak teşebbüs edenlere, içtihadınca, güya menfaatim için iştirak etmedi, rey vermedi. Güya, ben hududa gitseydim, hem hizmet-i Kur'âniye siyasetsiz, sâfi olmayacak, hem onu Van'dan çıkaracak idiler diye iştirak etmedi. Maksadının aksiyle şefkatli bir tokat yedi. Hem Van'dan, hem o güzel evinden, hem memleketinden ayrıldı. Ergani'ye gitmeye mecbur kaldı."(1)

Burada "hudut"tan maksat Van ilimizdir. Üstad, Van tarafında hizmet etmeyi arzularken, bu arzuya karşı olanlar vardı. Bu karşı olanlar içinde, Abdulmecid Ağabey de var.

Abdulmecid Ağabey, hem hizmet açısından hem de kendi konumu açısından, Üstad'ın Van'a gelmesini istemiyordu. Abdulmecid Ağabey'in siyaseten olumsuz bakmasının sebebi; Üstad'ın o bölgelerdeki nüfuzu ve tesiridir. Şayet Üstad, Doğu'da hizmet etse idi, hükümet daha katmerli zulüm yapacaktı; zira Üstad'ın Doğu'daki nüfuz ve tesiri, siyasete de bir parça temas ediyor, bu da evhamlı olan hükümeti, daha da evhamlandırır. Bu sebepten dolayı; Abdulmecid Ağabey, Üstad'ın bu arzusuna olumlu bakmıyor.

Diğer sebebi ise; oradaki rahat yaşamının olumsuz yönde etkilenme kaygısıdır. Muhtemelen tokatın sebebi de, bu kaygı olsa gerek.

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem´a.