"Ve o 171 defa okuduğum Esma-i Sitte ile beraber 71 âyeti 24 saatte 19 defa okuyarak yekûnü 1353, hem bir cihette 1341 eder ki, bu ism-i Âzama 1340'tan beri devam ettiğimin tarihine tevafuk ediyor..." Acaba 171 defa okunan ve 71 ayet nedir?


Üstad'ın 171 defa okuduğu, Allah’ın altı ismi Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimleridir.

Küsürat sayılmaz ise; 1353/19 = 71 çıkar. Üstad'ın "yekünü 1353 eder" demesinden, küsuratı nazara almadığı anlaşılıyor. Yani rakam açısından bir hata yok ortada. Yani 71 ayeti 19 defa okuduğunda küsurat nazara alınmaz ise 1353 rakamı çıkıyor.

71 ayetin hangileri olduğu tasrih edilmediği için bilemiyoruz.

"Ve âyetlerin tekrâratının hurufatının adedi altı bin altı yüz altmış altı (6666). Ayât-ı Kur'âniyeye tevafuk ediyor. Sûre-i İhlasın üç Fâtiha-i Şerifenin tekerrür-ü nuzûlü için iki olsa yine tam tamına tevafuk ediyor."(1)

Üstadın okumuş olduğu 71 ayetin tekrarları ile beraber adedi Kur'an’ın ayet sayısına tekabül ediyor.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Yirmi Sekizinci Lem'a.