"Yunus ibni Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâmın münâcâtı..." Neden sadece Resul-i Ekreme ait bir şiar olan "Aleyhissalâtü Vesselâm" ifadesi, Hazreti Yunus (as) için de kullanılmış?


Bunda bir çelişki söz konusu değildir; bilakis teyid edilmiştir. Zira Birinci Lem'a'da geçen " ve Aleyhissalatü Vesselamın münâcâtı..." ifadesinden maksad, Peygamber Efendimiz (asm)'dir.

Yani bu münacaatın hem Hazreti Yunus (as), hem de Resulullah Efendimiz (asm) tarafından yapıldığı ifade ediliyor. Aradaki "ve" bağlacı da bunu teyid ediyor. Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) burada "Aleyhissalatü Vesselam" şiarı ile ifade edilmiştir.