"Eğer, bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati, bazen bir gün ibadet ve fâni bir saati, bâki saatler hükmüne geçebilmesi..." Hastalık ve hapis dışında her musibet için bu bereketlenme var mı?


Müslümanın ayağına diken batsa, kefaretine ve sevabına vesile olduğunu ifade eden ayet ve hadisler mevcuttur. Kalbi imanla oturaklaşmış her mümin bilir ki, kâinatta hikmetsiz bir hareket ve iş yoktur.

İbrahim Hakkı Hazretlerinin,

"Her işte hikmeti vardır,
Abes fiil işlemez Allah."

beytinde de ifade edildiği gibi, her iş ve oluşun bir hikmet yönü vardır. İnsanın başına gelen her türlü musibet, Peygamberimiz (asm)'in,

"Mü'min bir kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar mü'minin bir kısım günahlarına kefaret olur."(1)

hadisinde ifade buyurduğu gibi, sabır ve rızayla karşılanması durumunda manevî bir kazanç kapısına dönüşmektedir.

Üstad Hazretlerinin bu gibi içtihatları bunun gibi hadislere dayanmaktadır. Bereketlenme, musibet ve belanın şiddetine göre değişebilir.

(1) bk. Müslim, Birr 52.