"Mahlukat" ile "mevcudat" arasındaki fark nedir, hangisinin kapsamı daha geniştir?


Mevcudat; icad edilen demektir. Mahlukat ise; halkedilen / yaratılan demektir.

Mevcudat kavramında daha çok, sanat, proje ve plan tarafı dikkat çekmektedir. Yani her valığın plan ve projesinin mucidi Allah'tır. Mahlukat kavramında ise, yaratılmaya dikkat çekilmektedir.

Kapsamları; mevcudata verdiğimiz manaya göre değişebilmektedir:

Birincisi;
ademden varlığa çıkma olarak algılanırsa; mevcudat ile mahlukat kapsamları aynı olur.

İkincisi;
halihazırda, mevcud bulunan manası verilirse; mevcudatın, mahlukata göre kapsamı daha dardır.