"Evet, hukuk-u umumiye-i kâinata cinayet eden affolunmaz, râh-ı adem verilmez. Evet, binler sene şerrin galebesi yalnız bu dünyada en ekall bin sene mağlûbiyet-i mutlaka ile netice verecektir." En ekall bin sene önümüzdeki zaman dilimi mi?


Üstad'ın ifadesinde gelecek zaman manası anlaşılıyor lakin; bu ifade hadisin ve Risale-i Nurların sair yerleri ile çeliştiği için, buradaki ifadede asıl maksat bu olmadığı anlaşılıyor.

Tefsirde bir kaidedir; "Müphemlik açısından zayıf ibare, kuvvetli ibarenin lehinde tevil edilir." Risale-i Nur'un birçok yerinde ve hatta hadislerde insanlığın (İslam'ın hakimiyeti) ömrünün bin beş yüz seneyi geçmeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Şayet burayı zahiri üzere anlar isek, takriben iki bin beş yüz sene manası çıkar ki, bu hadis ve Risale-i Nur'un zahir manasına muhalif olur. Öyle ise buradan "gelecekte bin yıl mutlak galibiyet" manasını anlamak doğru olmaz.

Öyleyse bu cümleden şöyle bir netice çıkartılabilir:

Bu tarihten Allah'ın takdir ettiği miktar kadar önümüz açıktır. Hayır şerre bundan sonra hakim olacaktır. Belki de geçmiş bin yıla mukabil gelecek kadar sene, hayır şerre hakim olacaktır.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (10.Bölüm)