Nur hizmetinin hedefi nedir; altın nesili oluşturmak mı? Böyle ise bu oluşum kaç yıl sürer, bu nesil ne zaman vuku bulur?


Risale-i Nur'un birinci hedefi; imanı tehlikede olan nesillerin imanını kurtarmaktır. Buna bağlı diğer hedefler ise; gençliğin ve yeni nesillerin iman ve İslam ahlakı üzerine bir hayat sürmeleridir. Hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında, Allah ve Resulü'nün razı olacağı bir hayatı yaşamak ve yaşatmak en önemli bir hedeftir.

Başka ideolojileri ve izmleri örnek alan değil, Kur'an ve sünneti örnek alan bir gençlik bir nesil yetiştirmek Risale-i Nur'un hedef ve gayesidir. Bunun adı ister "Nesl-i Ati" olsun, ister "Altın Nesil" olsun fark etmez. Önemli olan gaye ve maksat birliğidir, tarz ve usuller farklı olabilir.

Elbette kâinatta tekamül tedrici bir surette olur. Yani toplumların değişim ve gelişimi; ani ve defi olmaz, süreç ve zamanla olur. Bu yüzden neticeye değil neticeyi temin eden sebeplere teveccüh etmeliyiz. Netice Allah’tandır; vazifemizi yapıp vazife-i İlahiyeye karışmamalıyız.