Üstad Bediüzzaman'ın Gösterdiği Kerametleri Yazar mısınız?


Üstad'ın kevni kerametlerine fazla rastlayamadığımızı ve olanları da Üstad'ın ifade etmekten kaçındığını görmekteyiz.

Üstad hakkındaki "Tarihçe-i Hayat", ilk hazırlandığında üç cilt olarak yazılmıştı. Ancak Üstad'ımız kendisini ve kerametlerini anlatan iki cildi iptal etmiş ve sadece risaleleri yazan cildin basımını tembih etmiştir.

Üstad, kendisinden zuhur eden güzellikleri keramet olarak değil, bir ihsan-ı İlahi olarak ele alır ve öyle değerlendirir. Mesela, Eskişehir'de hapiste iken, aynı anda camide cuma namazı kılarken görülmüştür.

Risaleler en büyük ikram olmuş kendisi için. Zira kendisi bu eserleri en sıkıntılı zamanlarında yazdığını ifade etmektedir. Her bir eser için "Onlarca profesör bir araya gelse yazamaz." dediği risaleler, bir saat içinde yazılmıştır. Dolayısı ile "Risaleler en büyük keramet ya da ikramdır." demek mümkündür.