"O Evveldir, Âhirdir, Zâhirdir ve Bâtındır." Hadid suresi 3. Ayetin tefsirinde; dört isim için ağaç ve küre-i arz nazara veriliyor. Bu orjinal bir yaklaşım mıdır? İnsan ya da hayvan misal verilemez miydi?


Risale-i Nurları diğer tefsirlerden ayıran en büyük fark ve orijinal hususiyeti, teşbih ve temsil metodu ile soyut, derin, dağınık, uzak meseleleri akla somut, yüzeysel, toplanmış ve yakın hale getirmesidir. Bu metot diğer tefsirlerde çok nadir vardır.

Orijinal olan, temsilin ne olduğu değil, temsilin kendisidir. Yani mücerret bir meseleyi akla yaklaştırmak için temsil metodunun mükemmel bir şekilde işlettirilmesi orijinal bir yaklaşımdır. Temsile konu olan materyalin ne olduğu o kadar da önemli değildir. Bu sebeple "Neden insan değil de ağaç ve dünya materyali kullanıldı?" diye bir tenkit yerinde olmaz.

Temsildeki malzemeler birer kalıp olup akla kapı açmak içindir. Bu kapı ile diğer malzemeleri de insan kendi tefekkür gücü ile açar. Yani Üstad Hazretleri formülü verir, biz o formül ile bütün malzemeleri işlettiririz...